8 maja - dzień Supliki do Królowej Różańca

8 maja - dzień Supliki do Królowej Różańca

Tylko dwa razy w roku – 8 maja i 7 października – odmawiamy modlitwę zwaną Supliką do Królowej Różańca Świętego. Tę piękną modlitwę ułożył bł. Bartolo Longo, a wielokrotnie cytował Jan Paweł II w Liście apostolskimRosarium Virginis Mariae.

Warto zachęcić księdza proboszcza, aby np. na nabożeństwie majowym, odmówił tę piękną modlitwę wraz z wiernymi! Tutaj znajduje się tekst Supliki.

Z tej okazji przygotowaliśmy wzory obrazków z Supliką do samodzielnego odmawiania (także w pakietach).