Nowenna pompejańska

Nowenna pompejańska

Historia nowenny pompejańskiej, która została spisana w książce "Cuda i łaski Królowej Różańca Świętego w Pompejach" jest stosunkowo słabo znana w Polsce. Czy wiesz, jak odmawiać nowennę pompejańską?

Maryja powiedziała w objawieniu ciężko chorej Fortunatinie Agrelli:

Ktokolwiek pragnie otrzymać łaski, niech odprawi na Mo­ją cześć trzy nowenny, odmawiając piętnaście tajemnic różańca, a potem niech odmówi znowu trzy nowenny dziękczynne.

Jak odmawiać nowennę pompejańską?

Nowenna pompejańska

Nowenna pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia ­odmawiamy trzy części różańca świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z tajem­nicami  światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich trzech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Przez 27 dni odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej części różańca, odmawiamy następującą mo­dlitwę:

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie sły­szano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z różańcem Twoim, pomocy Two­jej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Mat­ko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni odmawiamy część dziękczynną nowenny pompejańskiej i codziennie, po ukończeniu każdej z trzech części różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna mi­łości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różań­ca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy we­z­wałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszę­dzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wy­świad­czyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo róża ńca świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z za­u­faniem do Ciebie się udawali. O, gdy­by cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Niezależnie od modlitw końcowych, każdą z trzech części różańca kończymy po jej odmówieniu trzykrotnym westchnienie do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Do każdej książki dodajemy egzemplarz nowenny pompejańskiej w formacie pasującym do modlitewnika, a tu możesz zamówić ich więcej